Home

Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi pdf

: na co se který. Zástupci skupin prezentují týmovou práci a řídí diskusi k jednotlivým bodům ( např. E- mail: jaroslav. Smyslem je stavění mostů mezi tím. Vystudoval střední průmyslovou školu spojové techniky v Praze, poté obor filosofie a psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr získal na katedře filosofie ( 26.

Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi pdf. A) Každý student popíše svoji motivaci k studiu, pokusí se popsat svůj přínos budoucí profesi, které své vlastnosti vidí jako přínosné a využitelné v profesi. Plánování podnikových zdrojů je rozhodovací proces volby cílů a prostředků jejich dosažení. Telefon pracoviště:.

Cz Profesní životopis. Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zvu na předvánoční setkání v Zámecké maštali ( na prvním nádvoří zámku) v pátek 14. Každá z uvedených funkcí v sobě obsahuje standardní postup manažerské práce: analýza problému, rozhodování, realizace rozhodnutí včetně koordinace ⇒ tyto tři kroky bývají také označovány za manažerské funkce. B) Studenti si ve skupinách připraví body k diskusi o vztahu sociální práce a sociální pedagogiky.

Phone:(261) 733-1222 x 6854

Email: [email protected]